romanyuta-Avtohraf-sessyya103 05.25.2017 Autograph session. May-2017 romanyuta-chest-profesiyi1 05.24.2017 On the awards ceremony “The honor of profession”